ZAJĘCIA SOCJALIZACYJNE

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia Socjalizacyjne to forma interakcji, których celem jest:

  • kształtowanie dobrych relacji psów z innymi psami,
  • nabywanie kompetencji społecznych przez psy,
  • szeroko pojęta socjalizacja psów.

Psy nie są zmuszane do niekomfortowych interakcji z innymi psami, nie stosuje się żadnych form nacisku, nie dopuszcza się do żadnych form nękania psów między sobą.

Psy mają wybór wchodzenia w interakcje. O wszystkie psy dbamy tak samo; otrzymują one tyle czasu i przestrzeni ile potrzebują.

Plac treningowy ma wydzieloną bezpieczną strefę, która wykorzystywana jest dla komfortu i bezpieczeństwa psów.

Zajęcia kierowane są do właścicieli psów, którzy chcą:

  • pomóc swoim psom w lepszym radzeniu sobie z obecnością innych psów,
  • nauczyć się dawać psu wsparcie, poprawnie się z nim komunikować,
  • nauczyć się zarządzać własnymi emocjami w relacji ze swoim psem,
  • Liczba uczestników jest ograniczona. Max 4 zespoły (człowiek i pies)
  • Pierwszeństwo w udziale mają osoby z listy rezerwowej, którzy nie dostali się na poprzednie edycje zajęć.
  • Po zgłoszeniu mailowym, uczestnicy otrzymają wskazówki dotyczące przygotowania do zajęć.

Miejsce: plac treningowy ul. Lewandów 29 (Białołęka)
Koszt: 100 zł