HANDLING

  • 4 zajęcia: 1 raz w tygodniu
  • czas trwania jednego spotkania: min. 60 minut
  • max liczba psów w grupie: 4
  • koszt: 500 zł
  • Lekcje indywidualne 150zł / 1 godz.

Lekcje przeznaczone dla osób, które chcą nauczyć się poprawnie wystawiać swoje psy na ringach wystaw krajowych i zagranicznych.

Na kursie:

  • budowania poprawnej więzi pomiędzy przewodnikiem a psem,
  • nauki zasad panujących na ringach,
  • nauki niezbędnych komend ułatwiających prezentowanie psa,
  • nauki prezentowania psa w statyce i dynamice.