Regulamin uczestnictwa w szkoleniach

 1. Przewodnik psa przybywający na zajęcia jest osobą pełnoletnią.
 2. Przewodnik przybywający na szkolenie psów, na pierwszych zajęciach zobowiązany jest do posiadania książeczki zdrowia swojego psa z aktualnymi szczepieniami, odrobaczeniami, bez niej nie może wejść na teren.
 3. Psy na teren obiektu są wprowadzane na smyczy (i w kagańcu jeśli jest to konieczne).
 4. Dbamy o komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Psy są puszczane ze smyczy na wyznaczonym przez instruktorów terenie. Czas i miejsce przerwy w zajęciach ustalane są przez instruktorów.
 5. Dbamy o kulturę i higienę. Przewodnik jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie (akcesoria „psiej toalety” są dostępne u instruktorów).
 6. Suczki w cieczce, psy chore opuszczają zajęcia na okres rekonwalescencji (zajęcia są usprawiedliwione o ile personel został o tym  wcześniej powiadomiony), zaś lekcje mogą być odrobione w następnej edycji kursu grupowego.
 7. Psy są kontrolowane przez przewodników i instruktorów, za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada przewodnik psa (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia Zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu cywilnego),
 8. W zajęciach z psem mogą brać udział maksymalnie dwie osoby z rodziny psa; rodzice odpowiedzialni są za bezpieczne zachowanie swoich dzieci. Dzieci nie korzystają ze sprzętu treningowego przeznaczonego dla psów.
 9. Psy dorosłe z zaburzeniami przyjmowane są na szkolenie po konsultacji zoopsychologicznej.
 10. W przypadku bardzo niekorzystnych, niebezpiecznych warunków pogodowych, organizator kursu ma prawo do zmiany terminu zajęć, które zostaną odrobione w najszybszym możliwym terminie.
 11. W sytuacji groźnej psiej awantury, ŻADEN Z OPIEKUNÓW NIE ROZDZIELA PSÓW, interwencja następuje WYŁĄCZNIE ZE STRONY INSTRUKTORÓW.
 12. Uczestnik kursu – przewodnik psa zobowiązany jest do poinformowania o swojej  nieobecności min. 2h przed rozpoczęciem zajęć.
 13. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z kursu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. (przypadki losowe mogą być rozpatrywane indywidualnie przez instruktorów).
 14. Personel szkoły zapewnia wodę dla psów, apteczkę.
 15. Szanujemy swój czas. Wszystkich obowiązuje punktualne przybywanie na zajęcia, osoby spóźniona czekają do przerwy.
 16. Dbając o dobrostan wszystkich psów, nie stosujemy i zabraniamy używania kolczatek, łańcuchów zaciskowych, obroży elektrycznych. Nie tolerujemy żadnych form przemocy psycho-fizycznej.