Regulamin uczestnictwa w szkoleniach

Przewodnik psa przybywający na zajęcia jest osobą pełnoletnią. W innym wypadku konieczna jest pisemna zgoda prawnego opiekuna (dotyczy osób od 16 roku życia).

Przewodnik przybywający na szkolenie psów, na pierwszych zajęciach zobowiązany jest do posiadania książeczki zdrowia swojego psa z aktualnymi szczepieniami, odrobaczeniami, bez niej nie może wejść na teren.

Pies na teren obiektu jest wprowadzany na smyczy (i w kagańcu jeśli jest agresywny).

Psy są puszczane ze smyczy na wyznaczonym przez instruktorów terenie.

Przewodnik jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie (akcesoria „psiej toalety” są dostępne u instruktorów).

Suka w cieczce, pies chory opuszcza zajęcia na okres rekonwalescencji (zajęcia są usprawiedliwione o ile personel został o tym  wcześniej powiadomiony), zaś lekcje odrabiane są w następnej edycji kursu grupowego.

Psy są kontrolowane przez przewodników i instruktorów, za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada przewodnik psa (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia zgodnie z art. 431 § 1 kodeksu cywilnego).

W zajęciach uczestniczy (o ile to możliwe) cała ludzka część rodziny psa; rodzice odpowiedzialni są za bezpieczne zachowanie swoich dzieci. Dzieci nie korzystają ze sprzętu treningowego przeznaczonego dla psów.

Personel szkoły zapewnia wodę dla psów, apteczkę.

Psy dorosłe z zaburzeniami przyjmowane są na szkolenie po konsultacji zoopsychologicznej.

Czas i miejsce przerwy w zajęciach ustalane są przez instruktorów.

W sytuacji groźnej psiej awantury, żaden z właścicieli nie rozdziela psów, interwencja następuje wyłącznie ze strony instruktorów!  

Uczestnik kursu – przewodnik psa zobowiązany jest do poinformowania o swojej nieobecności min. 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć.

W przypadku wcześniejszej rezygnacji z kursu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. (Przypadki losowe mogą być rozpatrywane indywidualnie przez instruktorów),

Wszystkich obowiązuje punktualne przybywanie na zajęcia, osoby spóźniona czekają do przerwy.