Zajęcia socjalizacyjne dla szczeniąt

JAK BRZMI DEFINICJA SOCJALIZACJI?

Socjalizacja [łac. socialis ‘społeczny’],  proces przejmowania przez jednostkę wiedzy, kompetencji komunikacyjnych, umiejętności psychospołecznych, a także systemu wartości i norm, wynikający z oddziaływania środowiska społeczeństwa; (K.J. Tillmann Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Warszawa 1996.)

Dlatego ważnym jest, by rozsądnie, z umiarem i wyrozumiałością wspierać swoje dorastające szczenię w interakcjach wewnątrzgatunkowych, by w dorosłości potrafiło reagować adekwatnie do sytuacji, w której się znajdzie.

Zajęcia Socjalizacyjne to forma interakcji, których celem jest:
 • kształtowanie dobrych relacji psów z innymi psami,
 • nabywanie kompetencji społecznych przez psy,
 • szeroko pojęta socjalizacja psów.
 1. Psy nie są zmuszane do niekomfortowych interakcji z innymi psami, nie stosuje się żadnych form nacisku, nie dopuszcza się do żadnych form nękania psów między sobą.
 2. Psy mają wybór wchodzenia w interakcje. O wszystkie psy dbamy tak samo; otrzymują one tyle czasu i przestrzeni ile potrzebują.
 3. Plac treningowy ma wydzieloną bezpieczną strefę, która wykorzystywana jest dla komfortu i bezpieczeństwa psów.
Zajęcia kierowane są do właścicieli psów, którzy chcą:
 • pomóc swoim psom w lepszym radzeniu sobie z obecnością innych psów,
 • nauczyć się dawać psu wsparcie, poprawnie się z nim komunikować,
 • nauczyć się zarządzać własnymi emocjami w relacji ze swoim psem,

Liczba uczestników jest ograniczona. Maksymalnie 8 zespołów (człowiek i pies). Pierwszeństwo w udziale mają osoby z listy rezerwowej, którzy nie dostali się na poprzednie edycje zajęć. Po zgłoszeniu mailowym, uczestnicy otrzymają wskazówki dotyczące przygotowania do zajęć. W zajęciach biorą udział szczenięta od 3 miesiąca życia.

Warunki uczestnictwa:
 • pies posiada wszystkie obowiązujące szczepienia i odrobaczenia
 • jest do dobrej kondycji zdrowotnej

Miejsce: plac treningowy ul. Lewandów 29 (Białołęka)
Koszt: 100 zł
Zgłoszenia poprzez maila: moc.liamg@ajcakudeaisp