ZAJĘCIA SOCJALIZACYJNE

ZAJĘCIA SOCJALIZACYJNE

Zajęcia Socjalizacyjne to forma interakcji, których celem jest:
– kształtowanie dobrych relacji psów z innymi psami,
– nabywanie kompetencji społecznych przez psy,
– szeroko pojęta socjalizacja psów.

Psy nie są zmuszane do niekomfortowych interakcji z innymi psami, nie stosuje się żadnych form nacisku, nie dopuszcza się do żadnych form nękania psów między sobą.

Psy mają wybór wchodzenia w interakcje. O wszystkie psy dbamy tak samo; otrzymują one tyle czasu i przestrzeni ile potrzebują.

Plac treningowy ma wydzieloną bezpieczną strefę, która wykorzystywana jest dla komfortu i bezpieczeństwa psów.

Zajęcia kierowane są do właścicieli psów, którzy chcą:
– pomóc swoim psom w lepszym radzeniu sobie z obecnością innych psów,
– nauczyć się dawać psu wsparcie, poprawnie się z nim komunikować,
– nauczyć się zarządzać własnymi emocjami w relacji ze swoim psem,

Liczba uczestników jest ograniczona. Max 4 zespoły (człowiek i pies)
Pierwszeństwo w udziale mają osoby z listy rezerwowej, którzy nie dostali się na poprzednie edycje zajęć.
Po zgłoszeniu mailowym, uczestnicy otrzymają wskazówki dotyczące przygotowania do zajęć.

Miejsce: plac treningowy ul.Lewandów 29 (Białołęka)
Koszt: 100 zł

NOWOŚĆ – ZAJĘCIA SOCJALIZACYJNE DLA SZCZENIĄT