ZAJĘCIA SOCJALIZACYJNE

ZAJĘCIA SOCJALIZACYJNE

 

Zajęcia Socjalizacyjne to forma zajęć, których celem jest:
– kształtowanie dobrych relacji psów z innymi psami,
– nabywanie kompetencji społecznych przez psy,
– szeroko pojęta socjalizacja psów.

2 zajęcia: 1 raz w tygodniu

  • czas trwania jednego spotkania: min. 60 minut
  • max liczba psów w grupie: 4
  • koszt: 200 zł

Psy nie są zmuszane do niekomfortowych interakcji z innymi psami, nie stosuje się żadnych form nacisku, nie dopuszcza się żadnych form nękania psów między sobą.

Psy mają wybór wchodzenia w interacje. O wszystkie psy dbamy tak samo; otrzymują one tyle czasu i przestrzeni ile potrzebują.

Plac treningowy ma wydzieloną bezpieczną strefę, która wykorzystywana jest dla komfortu i bezpieczeństwa psów.

Zajęcia kierowane są do właścicieli psów, którzy chcą:
– pomóc swoim psom w lepszym radzeniu sobie z obecnością innych psów,
– nauczyć się dawać psu wsparcie, poprawnie się z nim komunikować,
– nauczyć się zarządzać własnymi emocjami w relacji ze swoim psem,

Po zgłoszeniu mailowym, uczestnicy otrzymają wskazówki dotyczące przygotowania do zajęć.