KURS PETSITTER

Z ogromną radością zapraszamy na kolejną edycję kursu:

„Petsitter – Profesjonalny Opiekun Zwierząt”
Osoba pracująca jako petsitter pełni ważną funkcję nie tylko jako opiekun, ale również współpracownik trenera psów, behawiorysty czy lekarza weterynarii. Lata doświadczeń i stałej współpracy w tych profesjach zaowocowały opracowaniem programu na powyższy kurs.

PROWADZĄCE:
Joanna Hajdyła-Jarosz – Trener psów, Zoopsycholog/Behawiorysta (www.psiaedukacja.pl )
Jolanta Łapińska – Lek. wet, Zoopsycholog/Behawiorysta (www.zoopsychologia.com.pl )
Daria Godlewska – Petsitter, Technik weterynarii (www.opiekanadzwierzetami.com )
Karolina Hołda – Specjalista dietetyki psów i kotów (www.canidiet.pl)
Natalia Dobrowolska – Prawnik prawa energetycznego, geologicznego i górniczego oraz praw zwierząt 
PROGRAM KURSU:

1. Behawior psa
2. Behawior kota
3. Petsitter w świetle prawa obowiązującego w Polsce
4. Warsztat Pierwszej Pomocy Psom i Kotom
5. Zasady i Organizacja pracy Petsittera
6. Żywienie zwierząt towarzyszących
7. Budowanie poprawnych relacji na linii Petsitter – Klient
8. Marketing, Etyka w zawodzie Petsittera

FORMA KURSU:
Kurs w formie zaocznej,
Kurs obejmuje 4 weekendowe zjazdy,
Łącznie 56 godzin dydaktycznych
Zajęcia w formie wykładów, warsztatów, zadań sytuacyjnych

UCZESTNICY KURSU:
Warunkiem zakwalifikowania na Kurs jest:
• wypełnienie i przesłanie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej (wysyłana na maila).
• ukończenie 16 roku życia*.
* Zainteresowani Kursem w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych

Liczba uczestników na Kursie:
Minimum 6 osób, maksimum 12 osób
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu lub przesunięcia jego terminu w przypadku, gdy liczba uczestników będzie niższa niż wymagana.

ZALICZENIE KURSU:
Warunkiem ukończenia Kursu jest:
– zaliczenie każdego modułu tematycznego
– stuprocentowa frekwencja na wszystkich zajęciach

MIEJSCE: ZSz Nr 53 ul Popiełuszki 5, Warszawa

CENA: 2 800 zł
Istnieje możliwość wnoszenia opłaty za każdy moduł osobno (700 zł)

W cenie każdy uczestnik otrzymuje:
– Certyfikat ukończenia Kursu „Petsitter – Profesjonalny Opiekun Zwierząt”
– Materiały szkoleniowe
– Przerwy kawowe i obiady

NAJBARDZIEJ WYRÓZNIAJĄCY SIĘ ABSOLWENCI ZOSTANĄ ZAPROSZENI DO STAŁEJ WSPÓŁPRACY Z NASZYM ZESPOŁEM.

NOCLEG i dojazd we własnym zakresie (http://www.noclegiwarszawa.com.pl/)

DANE DO PRZELEWU:

Psia Edukacja
IdeaBank: 80 1950 0001 2006 0795 9073 0002

Program jest zgodny z wytycznymi Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych – Opiekun zwierząt domowych, kod: 516403