FARMAKOTERAPIA ZABURZEŃ ZACHOWANIA

Zapraszamy na Webinar:

Farmakoterapia Zaburzeń Zachowania u Psów i Kotów.
Współpraca Lekarza Weterynarii z Behawiorystą.

Prowadząca:
Jolanta Łapińska
lekarz weterynarii, zoopsycholog (www.zoopsychologia.com.pl)

Program:
1. Niezbędne informacje o roli neurotransmiterów w organizmie
2. Klasyfikacja zaburzeń zachowania
3. Informacje ogólne o lekach psychotropowych i zasadach ich stosowania
4. Omówienie leków psychotropowych stosowanych u zwierząt towarzyszących
Farmakoterapia zaburzeń zachowania psów – omówienie przypadków
1. Zaburzenia lękowe
2. Zburzenia obsesyjno-kompulsywne
3. Fobie
4. Agresja
Farmakoterapia zaburzeń zachowania kotów- omówienie przypadków
1. Zaburzenia lękowe
2. Znakowanie moczem
3. Załatwianie się poza kuwetą
4. Zaburzenia się obsesyjno-kompulsywne
5. Agresja

Forma:
Wydarzenie online na platformie ClickMeeting.

Zapisy:
poprzez maila: lp.ajcakudeaisp@tkatnok
w treści: Imię i Nazwisko Uczestnika, tel. i e-mail
Osoby, które chcą otrzymać fakturę, proszone są o wpisanie danych firmy z NIPem.

Dane do przelewu:
Psia Edukacja
Bank Pekao: 80 1950 0001 2006 0795 9073 0002