Konsultacje behawioralne

Podczas  konsultacji domowej behawiorysta/zoopsycholog ma możliwość obserwacji psa w warunkach, w których przebywa on na co dzień, co  pozwala bardziej precyzyjnie określić przyczynę psiego problemu zachowania. Dlatego wizyta domowa jest najskuteczniejszą formą konsultacji zoopsychologicznej. W czasie wizyty powinni być obecni (w miarę możliwości) wszyscy domownicy.

Konsultacja polega na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu dotyczącego psa, jego relacji z poszczególnymi domownikami, innymi zwierzętami w domu, a także diety, przebytych chorób i innych informacji, na podstawie których określone zostają przyczyny i mechanizmy zaburzenia oraz propozycja postępowania terapeutycznego. Jeżeli problem dotyczy zachowania psa na spacerach, to w trakcie wizyty odbywamy  spacer z psem i właścicielem.

Pomoc ta dotyczy opracowania i zastosowania terapii w celu skorygowania niepożądanych zachowań u psów oraz skupieniu się na poprawieniu relacji psów z domownikami, rozumieniu ich potrzeb i umiejętnym ich realizowaniu.

Czas trwania wizyty ok 2,5 h

Koszt:  250 zł