TERAPIA BEHAWIORALNA PSICH SENIORÓW

* PROWADZĄCE:
Jolanta Łapińska
lekarz weterynarii, zoopsycholog (www.zoopsychologia.com.pl)
Joanna Hajdyła-Jarosz
zoopsycholog, trener psów
(www.psiaedukacja.pl)

* PROGRAM:
Ocena psa – wywiad, rozpoznanie
Kategoryzacja zmian i diagnoza
Zaburzenia zachowania u psów starych
Zespół zachowań poznawczych
Niepokój, lęki, fobie

* ORGANIZATOR
Psia Edukacja – Szkoła Komunikacji Ludzi i Psów

* FORMA:
Wydarzenie online na platformie ClickMeeting.

* CENA:
180zł

* Zapisy:
poprzez maila: lp.ajcakudeaisp@tkatnok
w treści: Imię i Nazwisko Uczestnika, tel. i e-mail
Osoby, które chcą otrzymać fakturę, proszone są o wpisanie danych firmy z NIPem.

* Dane do przelewu:
Psia Edukacja
Bank Pekao: 80 1950 0001 2006 0795 9073 0002
(w treści: Imię i Nazwisko Uczestnika + tytuł wydarzenia)
Serdecznie zapraszamy!