PETS AT WORK

Możliwość zabieranie zwierząt do pracy to jeden ze światowych trendów. Projekt „Pets at Work”, pomaga sprawnie przygotować pracowników firmy na obecność psów w miejscu pracy.

Jakie są korzyści z obecności zwierząt w miejscu pracy?

Nie tylko sama przyjemność. Psy redukują stres nie tylko u ich właścicieli, ale także wprowadzają miłą atmosferę. Wpływają więc korzystnie na wszystkich pracowników. Ważnym jest również to, by uszanować potrzeby psów i wiedzieć jak w środowisku korpo je zaspokajać. Ponieważ wspólne (psa i właściciela) przebywanie w pracy powinno być przyjemnością dla obu stron.

Aby ta koegzystencja ludzi i psów przebiegła w sposób bezkolizyjny i bezpieczny, należy odpowiednio przeszkolić personel firmy. Dość łatwo wprowadzić te zasady w małej firmie, natomiast w dużych korporacjach potrzebne są konkretne wytyczne i procedury. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy firmy „Psia Edukacja – Szkoła Komunikacji Ludzi i Psów”, która miała przyjemność poprowadzić szkolenie dla pracowników Firmy Nestle Purina. Firma ta od kilkunastu lat umożliwia swoim pracownikom spędzanie godzin pracy w obecności swoich psów, od tego roku również w Polsce (według określonych wewnętrznych przepisów).

Pakiet szkoleniowy obejmuje:

  •  Szkolenie teoretyczne  w postaci prezentacji multimedialnej – część skierowana  jest do wszystkich współpracowników
  • Warsztat praktyczny – trening dla pracowników z psami

Szkolenie obejmuje 6 godzin:

  • 2 h teoretyczne
  • 4 h* praktyczne

(*gdy liczba uczestników z psami nie przekracza 10). W przypadku większej liczby uczestników z psami, potrzebna jest kolejna seria zajęć praktycznych.