Zajęcia socjalizacyjne dla szczeniąt

Zajęcia socjalizacyjne dla szczeniąt

 

JAK BRZMI DEFINICJA SOCJALIZACJI?

Socjalizacja [łac. socialis ‘społeczny’],  proces przejmowania przez jednostkę wiedzy, kompetencji komunikacyjnych, umiejętności psychospołecznych, a także systemu wartości i norm, wynikający z oddziaływania środowiska społeczeństwa; (K.J. Tillmann Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Warszawa 1996.)

Dlatego ważnym jest, by rozsądnie, z umiarem i wyrozumiałością wspierać swoje dorastające szczenię w interakcjach wewnątrzgatunkowych, by w dorosłości potrafiło reagować adekwatnie do sytuacji, w której się znajdzie.

Zajęcia Socjalizacyjne to forma interakcji, których celem jest:
– kształtowanie dobrych relacji psów z innymi psami,
– nabywanie kompetencji społecznych przez psy,
– szeroko pojęta socjalizacja psów.

 • Psy nie są zmuszane do niekomfortowych interakcji z innymi psami, nie stosuje się żadnych form nacisku, nie dopuszcza się do żadnych form nękania psów między sobą.
 • Psy mają wybór wchodzenia w interakcje. O wszystkie psy dbamy tak samo; otrzymują one tyle czasu i przestrzeni ile potrzebują.
 • Plac treningowy ma wydzieloną bezpieczną strefę, która wykorzystywana jest dla komfortu i bezpieczeństwa psów.

  Zajęcia kierowane są do właścicieli psów, którzy chcą:
  – pomóc swoim psom w lepszym radzeniu sobie z obecnością innych psów,
  – nauczyć się dawać psu wsparcie, poprawnie się z nim komunikować,
  – nauczyć się zarządzać własnymi emocjami w relacji ze swoim psem,

Liczba uczestników jest ograniczona. Max 8 zespołów (człowiek i pies). Pierwszeństwo w udziale mają osoby z listy rezerwowej, którzy nie dostali się na poprzednie edycje zajęć. Po zgłoszeniu mailowym, uczestnicy otrzymają wskazówki dotyczące przygotowania do zajęć. W zajęciach biorą udział szczenięta od 3 miesiąca życia.

Warunki uczestnictwa:
– pies posiada wszystkie obowiązujące szczepienia i odrobaczenia
– jest do dobrej kondycji zdrowotnej

Miejsce: plac treningowy ul. Lewandów 29 (Białołęka)
Koszt: 100 zł
Zgłoszenia poprzez maila: psiaedukacja@gmail.com