TERAPIA BEHAWIORALNA PSÓW GERIATRYCZNYCH

Starość nie jest chorobą, jest jednak związana z obniżoną zdolnością radzenia sobie z fizjologicznymi i środowiskowymi czynnikami wywołującymi stres.

* PROWADZĄCE:
Jolanta Łapińska
lekarz weterynarii, zoopsycholog (www.zoopsychologia.com.pl)
Joanna Hajdyła-Jarosz
zoopsycholog, trener psów
(www.psiaedukacja.pl)

* PROGRAM:
Ocena psa – wywiad, rozpoznanie
Kategoryzacja zmian i diagnoza
Zaburzenia zachowania u psów starych
Zespół zachowań poznawczych
Niepokój, lęki, fobie

* ORGANIZATOR
Psia Edukacja – Szkoła Komunikacji Ludzi i Psów

* FORMA:
Wydarzenie online na platformie ClickMeeting.
Prosimy Was o zapoznanie się z wytycznymi, koniecznymi do sprawnego udziału w webinarze: https://knowledge.clickmeeting.com/…/instrukcja-dla…/

* TERMINY:
13.03 godz.17.00-20.00 Część I
14.03 godz.17.00-20.00 Część II

* CENA:
220zł

* Zapisy:
poprzez maila: kontakt@psiaedukacja.pl
w treści: Imię i Nazwisko Uczestnika, tel. i e-mail
Osoby, które chcą otrzymać fakturę, proszone są o wpisanie danych firmy z NIPem.

* Dane do przelewu:
Psia Edukacja
IdeaBank: 80 1950 0001 2006 0795 9073 0002
(w treści: Imię i Nazwisko Uczestnika + tytuł wydarzenia)
Serdecznie zapraszamy!