PSIA EDUKACJA

Szkoła komunikacji ludzi i psów


  KURS DLA STARSZAKÓW (psy w wieku 6-11 m-cy)

 

 

Spotkania 2x w tyg. (soboty, niedziele)

Cykl 12 lekcji,

Czas trwania zajęć: 60 minut;

Koszt 600zł, możliwość płatności w 2 ratach;


Program pozytywnego szkolenia psów obejmuje:

 - ćwiczenia korygujące złe zachowania - reedukacja;

 - szeroko pojętą socjalizację wewnątrz i międzygatunkową,

 - podstawowy i ponadpodstawowy program posłuszeństwa;

 - hartowanie komend;

 - innowacyjny cykl zajęć  w mieście;

 - stymulację bodźcową;

 

LOKALIZACJA

Lekcje odbywają się na placu treningowym na ul. Lewandów 29 na Białołęce.

 

 

 

"Metody wolne od przemocy pozwalają rozwijać empatię i zrozumienie, dzięki czemu stajemy się bardziej ludzcy, przez co bardziej zasługujemy na wspaniałe towarzystwo psów, do których szlachetności często nie dorastamy"

Dr Michael W.Fox