PSIA EDUKACJA

Szkoła komunikacji ludzi i psów


   PRZYGOTOWANIE PSA DO WYSTAW

 

Lekcje przeznaczone dla osób, które chcą nauczyć się poprawnie wystawiać swoje psy na ringach wystaw krajowych i zagranicznych.

Zajęcia dotyczą:

- budowania poprawnej więzi pomiędzy przewodnikiem a psem,

- nauki zasad panujących na ringach,

- nauki niezbędnych komend ułatwiających prezentowanie psa,

- nauki prezentowania psa w statyce i dynamice

 

Spotkania 1x w tyg.

Cykl 4 lekcji,

Czas trwania zajęć: 60 minut;

Koszt 400zł, możliwość płatności w 2 ratach;

 

Lekcje indywidualne 100zł / 1 godz.

 

 

 

 

 

 

 

"Metody wolne od przemocy pozwalają rozwijać empatię i zrozumienie, dzięki czemu stajemy się bardziej ludzcy, przez co bardziej zasługujemy na wspaniałe towarzystwo psów, do których szlachetności często nie dorastamy"

Dr Michael W.Fox