PSIA EDUKACJA

Szkoła komunikacji ludzi i psów


     Szkolenie: Pies Mieszkaniec Miasta

 

Następna edycja: 01 lipca 2017r.

 

Cykl obejmuje 4 spotkania - 1x w tygodniu (soboty)

Czas trwania zajęć 1,5h

Koszt 400zł

 

Zajęcia odbywają się w różnych częściach Warszawy, gdzie hartujemy poznane umiejętności w warunkach miejskich, na różnych podłożach, przy różnorakich bodźcach wzrokowych, słuchowych, węchowych itp Uczymy również, jak przyzwyczajać psy do środków komunikacji miejskiej.

Treningi w mieście, to świetna forma uczenia poprawnych zachowań, dodawania psom otuchy i wsparcia w sytuacjach nieradzenia sobie z natężeniem bodźców i dostrzeganie tego, co należy korygować, jak wzmacniać pewność siebie w naszych psach. Zajęcia w mieście to nauka obcowania ze środowiskiem, by w przyszłości psy potrafiły zachować się w gwarze w sposób zrównoważony i bezpieczny dla siebie i otoczenia.

 

Forma zajęć w mieście przeznaczona jest dla psów, które opanowany mają podstawowy program posłuszeństwa.

 

Zapraszamy! :)

 

 

"Metody wolne od przemocy pozwalają rozwijać empatię i zrozumienie, dzięki czemu stajemy się bardziej ludzcy, przez co bardziej zasługujemy na wspaniałe towarzystwo psów, do których szlachetności często nie dorastamy"

Dr Michael W.Fox